OVK | Learnership X20

Spread the love

OVK | Learnership X20

Uitstekende Loopbaan geleentheid!!!

OVK Handel is op soek na `n dinamiese en ambisieuse kandidate om by die OVK Landbou familie aan te sluit. Die suksesvolle kandidaat sal praktiese blootstelling kry tot die Handel besigheid asook die geleentheid kry om saam met ons Handelspan saam te werk om nuwe vaardighede aan te leer en besigheidsinsig op te doen.

Na suksesvolle voltooiing van die program sal die kandidate `n Nasionale kwalifikasie ontvang wat geregistreer is op die Nasionale Kwalifikasie raamwerk en word Nasionaal erken.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12 met Afrikaans, Engels (Wiskunde en/of Rekeningkunde sal as aanbeveling dien);
 • Geldige rybewys sal voordelig wees.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig ( MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede.

 

Excellent Career Opportunity!!!

OVK Retail is looking for dynamic and ambitous candidates to join the OVK Agriculture family. The successful candidate will gain practical exposure in the Retail business as well as the opportunity to work with Our Retail Team to learn new skills and gain business insight.

Upon successful completion of the learner program, the candidate will receive a National Qualification that is registered on the National Qualifications Framework and is recognised Nationally.

Minimum Requirements:

 • Grade 12 with Afrikaans, English ( Mathematics and/or Accounting will serve as a recommendation)
 • Valid drivers license will be beneficial.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer Literate (MS Office);
 • Numerical skills;
 • Must be able to function under pressure;
 • Good interpersonal skills.

 

APPLY ONLINE 

 

VKB Group | General Worker X6

Leave a Reply

Your email address will not be published.