OOS VRYSTAAT | Truck Driver X1

OOS VRYSTAAT | Truck Driver X1

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Hopetown, Northern Cape – Telecommute Role
Permanent
Closing Date 23 August 2023

Job Description

Kern doel van die pos:

Produk veilig te hanteer en op die mees ekonomiese manier by die korrekte punt af te lewer.

Minimum Vereistes:

 • Graad 10;
 • Kode 14 met PDP;
 • 2-3 jaar ondervinding.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Vermoë om vir lang periodes op die pad te konsentreer;
 • Konsentrasie m.b.t. die korrekte laai en aflaai van produkte;
 • Liggaamlike vermoë om die werk te kan doen;
 • Goeie menseverhoudinge.

Verantwoordelikhede:

 • Aflewering van die korrekte produk by die korrekte bestemming;
 • Voldoening aan Wetgewing en staande regulasies;
 • Administreer dokumentasie;
 • Veilige hantering van toerusting;
 • Verseker klantevredenheid.

Main purpose of the position:

Handle product safely and deliver it to the correct point in the most economical way.

Minimum Requirements:          

 • Grade 10;
 • Code 14 with PDP;
 • 2-3 year experience.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Ability to concentrate on the road for long periods;
 • Concentration with respect to the correct loading and downloading of products;
 • Physical ability to do the job;
 • Good human relations.

Responsibilities:

 • Delivery of the correct product at the correct destination;
 • Compliance with Legislation and standing regulations;
 • Administer documentation;
 • Safe handling of equipment;
 • Ensure customer satisfaction.
camerastuff online shop camera accessoriesOOS VRYSTAAT | Truck Driver X1 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *