OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK | Receiving Clerk X1

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK | Receiving Clerk X1

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Wesselsbron, Free State
Permanent
Closing Date 27 August 2021

Job Description

Kern doel van die pos:

Effektiewe ontvang en beheer van alle voorraad.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 1 – 2 jaar ondervinding in ontvangste in `n handelsomgewing;
 • 2 jaar ondervinding in klientediens en voorraad beheer ‘n aanbeveling.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë.

Verantwoordelikhede:

 • Lewering van goeie kliëntediens;
 • Kontanthantering;
 • Ontvang van voorraad;
 • Beheer van voorraad;
 • Rakversorging;
 • Uitvoer van administratiewe funksies.

Core purpose of the post:

Effective receipt and control of all inventory.

Minimum Requirements:

 • Grade 12;
 • 1 – 2 years’ experience in receipts in a trading environment;
 • 2 years’ experience in customer service and inventory control a recommendation.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good organizational ability;
 • Good numerical ability.

Responsibilities:

 • Delivery of good customer service;
 • Cash handling;
 • Receipt of stock;
 • Inventory control;
 • Shelf care;
 • Execution of administrative functions.

Apply Now

Mpumalanga Dept of Arts and Culture | Internship Opportunities X30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *