OOS VRYSTAAT | Graduate Internship Opportunities X1

jobs Opportunities

OOS VRYSTAAT | Graduate Internship Opportunities X1

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Ladybrand, Free State
Internship
Closing Date 19 April 2024

Job Description

Kerndoel van die pos:

OVK is op soek na dinamiese en ambisieuse gegradueerdes om by die OVK familie aan te sluit. Kandidate sal praktiese blootstelling kry tot die besigheid asook die geleentheid kry om saam met ons mees suksesvolle spanne en individue saam te werk om nuwe vaardighede aan te leer en besigheidsinsig op te doen.

Minimum Vereistes

Die suksesvolle kandidate moet oor die volgende beskik:

 • B.Com Rekeningkunde of BRek;
 • Voltooide klerkskap sal voordelig wees;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Moet vertroulikheid kan handhaaf;
 • Die vermoë om goeie interpersoonlike verhoudinge te kan handhaaf;
 • Sterk analitiese en probleem oplossingsvaardighede.

camerastuff online shop camera accessoriesnio4em5ndkg?a aid=Chuck 23&a bid=691060ad

Main purpose of the position:

OVK is looking for dynamic and ambitious Graduates to join the OVK family. Candidates will get practical exposure to the business and work alongside some of our most successful people and teams to gain new skills and obtain business insight.

Minimum requirements:

The successful candidates will need the following:

 • B.Com Accounting or BAcc;
 • Completed articles will be beneficial;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Strong numerical ability;
 • Strong organisational skills;
 • Must be able to thrive under pressure;
 • Must be able to maintain confidentiality;
 • The ability to maintain good interpersonal relationships;
 • Strong analytical and problem solving skills.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *